Informace, termíny a přihlášení 

Obecné informace o škole

Na školu Explore se můžete přihlásit jako pravidelný student na celý ročník nebo jako příležitostný student na jednotlivé víkendy (víkend). Ročník 2023 proběhne v Praze, vždy v pátek 19:00 - 21:00 a sobotu 9:00 - 20:00.

Místo konání


Místo konání

Víkendy Explore se budou konat v prostorách církve Bratrské na Jižním městě "Kostelně", na adrese Modletická 1391, 149 00 Praha 11-Chodov. V okolí je možné parkovat a v blízkosti jsou obchody a restaurace. Mapu najdete zde.

Spojení MHD: nejbližší autobusová zastávka je Ke Kateřikám.

Ubytování

Ubytování je možné pro omezený počet přihlášených na karimatce ve spacáku za 100 Kč za pátka na sobotu (ze soboty na neděli možné není).  Zde najdete tipy na další cenově dostupné možnosti v Praze.

Přihlášení

Na celou školu i jednotlivé víkendy se přihlašte vyplněním tohoto online formuláře.

Studenti, kteří se zúčastní alespoň 7 víkendů Explore A mají možnost účastnit se praktického víkendu A10. Studenti, kteří se účastní alespoň 7 víkendů Explore A a 7 víkendů Explore B se mohou zúčastnit praktického víkendu B10.

Studenti, kteří se zúčastní všech 10 víkendů Explore A získají certifikát o absolvování prvního ročníku školy; stejně tak studenti, kteří se účastní všech 10 víkendů Explore B.Za každý rok je tedy certifikát, ale bez účasti na Explore A není možné dokončit Expore B (viz podmínka účastni na Explore B výše).

Cena školy na rok 2023

Vzhledem k zvyšujícím se cenám pronájmu i dalším rostoucím cenám jsme byli nuceni zvýšit i my cenu školného.
  • Cena za jednotlivý víkend: 799 Kč (zahrnuje skripta a občerstvení)
  • Cena za celý ročník školy: 7 191 Kč = jeden víkend zdarma(Pokud chcete školu nejdříve "ochutnat", než se rozhodnete, je možné nejprve zaplatit první víkend a zbytek (tzn. 6 392 Kč) doplatit do druhého víkendu).
  • Od 3. víkendu už je možnost platit pouze po jednotlivých víkendech. 

Školné se hradí na účet 2801807938/2010, do poznámky vždy napište své jméno a číslo víkendu, který platíte (např. Bedřich Smetana A1, nebo Bedřich Smetana Explore A, pokud platíte celý ročník).Přihlášení je platné až po uhrazení školného, které je nutno uhradit nejpozději týden před daným víkendem, jinak Vaše místo postoupíme případnému čekajícímu zájemci. (Pro celoroční školné - platby za první víkend nejpozději týden před prvním víkendem, zbytek školného pak nejpozději týden před zahájením druhého víkendu.)

Termíny EXPLORE A

vždy pátek večer 19:00 - 21:00
sobota celý den 9:00 - 20:00

A1. SOUVISLOSTI
- Jaké základy položil Bůh pro život, 6. - 7. 1. 2023

A2. POZNÁNÍ BOHA
- Boží charakter a přirozenost, 3. - 4. 2. 2023

A3. BOŽÍ UNIVERZÁLNÍ KLÍČ - Síla odpuštění,
3. - 4. 3. 2023

A4. ZTRACEN A ZNOVU NALEZEN
- Boží lék na odmítnutí, 31.3 - 1. 4. 2023

A5. ODHALENÍ BOŽÍHO NEPŘÍTELE
- Uzdravení skrze vysvobození, 5. - 6. 5. 2023

A6. SKRZ NASKRZ
- Zranění nitra a jeho uzdravení, 2. - 3. 6. 2023

A7. ZNÁT SÁM SEBE
- Co znamená obnovení lidského ducha,
1. - 2. 9. 2023

A8. PROPOJENI - Boží plán pro vztahy,
6. - 7. 10. 2023

A9. V BEZPEČÍ
- Co funguje proti strachu a úzkosti, 3. - 4. 11. 2023

A10. PRAKTICKÝ SEMINÁŘ UZDRAVENÍ
- Uvedení služby do praxe, 1. - 2. 12. 2023

Termíny Explore B

vždy pátek večer 19:00 - 21:00

sobota celý den 9:00 - 20:00

B1 RODINNÝ PODNIK
- Co znamená život v Božím království,
5. - 6. 1. 2024
B2 NOVÉ NASTAVENÍ 
- Čemu věříme a jak se chováme, 2. - 3. 2. 2024
B3 VYSVOBOĎ NÁS OD ZLÉHO
- Pasti a léčky Nepřítele, 1. - 2. 3. 2024
B4 HODNÝ, ZLÝ A OŠKLIVÝ
- Jak nakládat s obtížnými emocemi, 
5. - 6. 4. 2024
B5 SEXUALITA PODLE BOŽÍHO ŘÁDU
- Boží záměr pro sexualitu a její vyjadřování,
3. - 4. 5. 2024
B6 POSBÍRÁNÍ STŘEPŮ
- Uzdravení následků traumat a nehod,
7. - 8. 6. 2024
B7 K BOŽÍMU OBRAZU
- Uzdravení skrze kreativitu, 6. - 7. 9. 2024
B8 JEDINEČNÍ - Naše Bohem daná identita,
4. - 5. 10. 2024
B9 BOŽÍ OLOVNICE
- Jak rozpoznat klam a vyhnout se mu, 
1. - 2. 11. 2024

B10 PRAKTICKÝ SEMINÁŘ UZDRAVENÍ
- uvedení služby do praxe, 6. - 7. 12. 2024