Vize a poslání Ellel ČR

Ellel Ministries je mezinárodní nedenominační křesťanská misijní organizace s vizí podporovat církev a poskytovat jí zdroje v oblastech učednictví a vnitřního uzdravení. 

Základní principy a směrování každého centra Ellel Ministries na světě vycházejí z Bible.
Naše služba je založena na verši v Lukášově evangeliu 9, 11, kde je napsáno, že Ježíš lidi přijal, učil je o Božím království a uzdravoval všechny, kteří to potřebovali. Věříme, že Ježíš může skrze své učedníky pokračovat v díle uzdravování i dnes, pokud lidi přijímáme a učíme je biblickým pravdám o Božím království.

Ellel Ministries není křesťanskou denominací. Naší snahou je spolupracovat s pastory a vedoucími místních církví, a tak pomoci Církev posílit a budovat tím, že přineseme Boží uzdravení a celistvost do života jednotlivců a umožníme jim tak účinněji naplnit Boží povolání pro jejich život. Také jim předáváme nástroje ke službě druhým.

Posláním Ellel Ministries je naplnit tuto vizi po celém světě v souladu s posláním, které Ježíš předal svým učedníkům, a podle toho, kde nám Bůh otevírá dveře. Snažíme se spolupracovat a být v jednotě s místními církvemi a naplňovat společně povolání šířit Boží království skrze kázání dobré zprávy, uzdravování srdcí ztrápených lidí a vyhlášování svobody zajatým. Naším posláním je proto evangelizace, uzdravování, vysvobozování, učednictví a výchova/výcvik jednotlivců.