Kurzy a vzdělávání

Záměrem Ellel Ministries je vyučování křesťanů a pomoc při nalezení zdravého vztahu k Bohu, k sobě samým a k ostatním. 

Poskytujeme také školení těm, kteří vnímají povolání sloužit službou vnitřního uzdravení.
Více se o jednotlivých kurzech dozvíte v záložkách , a

Kalendář nadcházejících akcí

Víkendy školy Explore A:

6. - 7. 1. 2023A1 SOUVISLOSTI - jaké základy položil Bůh pro život 
3. - 4. 2. 2023 
A2 POZNÁNÍ BOHA - Boží charakter a přirozenost
3. - 4. 3. 2023 - A3 BOŽÍ UNIVERZÁLNÍ KLÍČ - síla odpuštění
7. - 8. 4. 2023 - A4 ZTRACEN A ZNOVU NALEZEN 
- Boží lék na odmítnutí
5. - 6. 5. 2023 - A5 ODHALENÍ BOŽÍHO NEPŘÍTELE 
- uzdravení skrze vysvobození
2. - 3. 6. 2023 - A6 SKRZ NASKRZ - zranění nitra a jeho uzdravení
1. - 2. 9. 2023 - A7 ZNÁT SÁM SEBE 
- co znamená obnovení lidského ducha
6. - 7. 10. 2023 - A8 PROPOJENI - Boží plán pro vztahy
3. - 4. 11. 2023 - A9 V BEZPEČÍ - co funguje proti strachu a úzkosti
1. - 2. 12. 2023 - A10 PRAKTICKÝ SEMINÁŘ UZDRAVENÍ 
- uvedení služby do praxe
Kurzy Explore se konají po celém světě - pokud mluvíte anglicky, můžete se také podívat