Kurzy a vzdělávání

Záměrem Ellel Ministries je vyučování křesťanů a pomoc při nalezení zdravého vztahu k Bohu, k sobě samým a k ostatním. Poskytujeme také školení těm, kteří vnímají povolání sloužit službou vnitřního uzdravení. 

V ČR v současnosti běží škola Explore, která se koná po celém světě.
P
okud mluvíte anglicky, můžete se také podívat na nabídku kurzů va Velké Británii nebo jiných zemích a využít mnoho online vzdělávacích zdrojů, které jsou k dispozici zdarma.

Více se o jednotlivých kurzech, které již proběhly nebo které chystáme, se dozvíte v záložkách v menu.