Kurz Dostat se ke kořenům

Kurz proběhl v květnu 2018.
Zde je jeho popis:

Jste v situaci, kdy jste v průběhu života opakovaně vyhledali modlitební službu kvůli určité věci, a přesto se zdá, že se nic nezměnilo? Nebo máte pocit, že se točíte v bludném kruhu a nejste opravdu svobodní? Možná jste zjistili, že jednoduchá modlitba funguje pouze krátkodobě a problém se vám stále vrací.

Z naší zkušenosti víme, že někdy lidé přicházejí pro modlitby s problémem, se kterým se potýkají mnoho let, a - ač se o to velmi snaží - vypadá to, že se ho nemohou zbavit.
Možná se jim dočasně uleví, ale pak se problém opět vrací. Jsme přesvědčeni, že k této situaci dochází, když nebyl nevyřešen kořen problému.

Když se zasadí strom do špatné a porušené země, ponese špatné ovoce.
Jako příklady špatného "ovoce" v našich životech můžeme uvést žárlivost a závist, neschopnost se něčemu či někomu opravdově oddat, různé druhy závislostí, a dokonce i fyzické nemoci. Tyto věci nejsou tím nejhlubším problémem - kořenem - ale jenom jeho projevem. Pokud si někdo opakovaně přichází pro modlitby za stejný přetrvávající problém, může to znamenat, že jeho život ovlivňuje hluboce zarostlý kořen.

Bůh rozumí základům tvého bytí a ví o klíčových oblastech, které ovlivnily tvůj život. Na tomto setkání se naučíme, jak se dostat až na dno životních problémů. Osvobození od ovoce, které ničí tvůj život, najdeš jenom tehdy, když Bůh zasáhne u kořene problému a přinese tam uzdravení.

Tento jedinečný kurz přináší příležitost vyučování a modlitební služby v oblastech jako odpuštění, osobní hřích, vztahy, odmítnutí a vnitřní pravdy.

Po vyučovací části každé oblasti je příležitost osobně zareagovat a přijmout modlitební službu.