Šestidenní škola"Odpověď na Kristovu výzvu "

"Odpověď na Kristovu výzvu" je šestidenní (čtyřicetihodinové) základní školení modlitební poradenské služby, které účastníky seznámí se stěžejními tématy oblasti vnitřního uzdravení.

Výuka je vedena učiteli mezinárodní služby Ellel Ministries, která se na tuto oblast služby specializuje od 80. let minulého století.

Školení je určeno těm, kteří se již slouží modlitebním poradenstvím nebo vnímají, že je Bůh do této služby povolává. Cílem školení je vybavit účastníky k základní pomoci ve vnitřním uzdravení (něco jako "duchovní první pomoc") a podat jim přehled o závažnějších problémech.

Během školení proběhne vyučování na tato témata:

  • Proč poskytovat modlitební službu?
  • Duchovní nástroje
  • Moc slova
  • Požehnání a prokletí
  • Emoce podle Božího řádu
  • Uvolnění duševních svázaností
    (duševní svazky, sexuální hříchy a panovačnost/ovládání)
  • Generační hřích
  • Život v Božím Království